Het kruis

Op deze pagina zie je een bijzonder kruis; daar zit een verhaal achter. Vanaf het moment dat mijn spirituele bewustwording op gang kwam, zag ik overal kruizen. Vooral op vrachtwagens als ik voor mijn werk op reis was. Ik zag er dermate veel dat ik me begon af te vragen of het normaal was en het bleek dat ze ook op mijn pad kwamen waar anderen ze niet zagen, zoals mijn bijrijders. Jarenlang begreep ik het niet en Bernardine, medium en mijn steun en toeverlaat in spirituele zaken, mocht het me niet duiden. Het was enkel aan mijzelf om uit te vinden wat de boodschap was. Op haar aanraden vroeg ik om een ander teken dat ik wel zou begrijpen, maar ik bleef de kruizen zien. Later zou het me duidelijk worden.

 

Give your Own Definition

De kracht van stilte en het kruisteken van Han
De kracht van stilte en het kruisteken van Han.

Omdat ik me er niet meer thuis voelde, had ik me in de tussentijd uitgeschreven uit de katholieke kerk. Dat was een moeilijke beslissing, maar ik kon me niet langer verenigen met het instituut, haar gedrag en de regels.

En belangrijker nog: in tegenstelling tot wat ik van jongsafaan geleerd had, was God voor mij niet meer de strenge man op een troon die de wereld regeert en waaraan we straks met angst en ontzag verantwoording moeten afleggen. God is voor mij (you may Give your Own Definition) het al, de kosmos, energie, liefde, een stukje jij en een stukje ik. De kerkelijke kruisweg van Jezus is letterlijk een lijdensweg en zo ervoer ik de gang naar de kerk vanlieverlee ook.

Overigens moet ik wel zeggen dat Paus Franciscus een verademing voor me is. Maar niettemin besloot ik om vijftig jaar trouw aan de kerk achter me te laten en mijn eigen weg te gaan op het pad van bewustwording. In dat proces merkte ik dat de mensen links en rechts om me heen steeds verder van me af kwamen te staan. Ik was wat je noemt een netwerker bij uitstek en kende heel veel mensen; je zou kunnen zeggen: het horizontale bereik was breed. Maar dat werd snel smaller; ik kreeg juist meer behoefte aan verdieping en voelde de noodzaak om verbinding te leggen tussen God de Vader enerzijds (de kosmos of het al) en Moeder Aarde anderzijds; de verticale lijn.

 

Bluetooth verbinding

Moeder Aarde (met hoofdletters) is een prachtig levend wezen met een onbevattelijke mate van bewustzijn, zoals trouwens alle planeten en sterren in het universum. En zoals alle moeders dat doen, geeft zij ons het leven: ze zorgt voor water, voor groene longen met zuurstof, zorgt voor voeding zodat planten en dieren hier kunnen zijn en ze geeft ons zelfs ons fysieke lichaam en neemt dat bij ons over-lijden weer terug (uit stof zijt gij gekomen en tot stof zult gij wederkeren).

In tegenstelling tot wat ik vroeger leerde (je bent een lichaam en hebt een ziel) wéét ik nu dat het omgekeerd is: je bent een ziel en hebt - tijdelijk - dit lichaam. Als ziel heb je ervoor gekozen om in dít leven bij déze ouders, in déze tijd en omgeving te incarneren. Je kosmische ziel huist voor de duur van dit leven in een aardse jas. Als mens (lichaam en ziel in één) zijn jij en ik letterlijk een wonderlijke symbiose. Precies zoals het moet zijn.

Wat mij betreft houdt de aarde overigens niet op bij de bodem, het gras of het asfalt waarop we staan. Tot Moeder Aarde behoort even goed haar aura, de dampkring. Immers: de bomen, bloemen en planten wortelen in de aarde, maar leven ook  verder als ze verpot worden, loskomen van de grond en op ons terras of balkon een plekje krijgen (en de wortels vervolgens een "bluetooth" verbinding met de grond hebben). De band met Moeder Aarde is eenvoudigweg daar en zo is het ook met ons. Hoewel we niet letterlijk onze wortels in de grond hebben zoals een eik of cipres dat heeft, zijn we lijfelijk wel degelijk een stukje aarde.

Met onze incarnatie gaan we de damp(kring) of nevel in en leven we in een sluier van vergeten. Los van Thuis en van harte welkom geheten op en door Moeder Aarde, in háár dampkring en daarmee deel uitmakend van háár zijn.

 

De lijdensweg voorbij, leven is spelen

Zoals wij een eenheid zijn van lichaam en ziel, zo was Jezus Christus de perfecte symbiose van God de Vader en Moeder Aarde. En zoals God de Vader en Moeder Aarde als vanzelfsprekend op de verticale as van het kruis staan, zo staat Jezus Christus voor mij - als symbool voor de mensheid - breeduit op de horizontale as. Ik sla geen kruis, maar máák het kruisteken als volgt: verticaal van boven in de naam van God de Vader naar beneden naar Moeder Aarde en vervolgens horizontaal vanaf de linkerzijde van Jezus Christus, de symbiose en het voorbeeld voor de mensen op Aarde naar de rechterzijde, naar de liefde, het al en de eenheid.

De kracht van stilte, afspraak in 't café
De kracht van stilte, afspraak in 't café.

De cirkel beschrijft (letterlijk, als de wijzers van een klok) die eenheid. Daarom vind ik het ook zo mooi om een uur te mediteren. Het kruisteken vindt zijn verankering onder in het bekken van de cirkel. Juist daar ook, in het bekken (in jouw bekken) vind je de kracht van stilte. De cirkel tot slot, mag je ook zien als het beschermende aureool van het kruis zoals jij je eigen aura om je heen hebt en de aarde haar dampkring heeft.

Het kruisteken dat ik maak is mijn eigen kruis. Het staat voor de eenheid van kosmos, aarde en het wonderlijke leven dat wij zijn. Het is de kerkelijke kruis- en lijdensweg voorbij. Na negen jaar kwam ik erachter waarom ik al die jaren kruizen zag die anderen niet zagen en begreep ik dat ik het raadsel zelf moest ont-dekken (woord voor woord: ont dekken) en dat het leven niet alleen maar een lijdensweg (kruisweg) is. Leven is natuurlijk verantwoordelijkheid nemen én daarnaast gewoon spelen, plezier maken waarbij je dat vanzelfsprekend met anderen deelt.

Ondertussen heb ik het kruis ook letterlijk zelf gemaakt uit een groot eikenhouten blad; het hangt in onze meditatieruimte en je kunt het op de bovenstaande foto zien.

 

Café De Zevende Hemel

Als je er wat mee kunt, mag je het kruis, mijn uitleg of je eigen interpretatie (Give your Own Definition) vrijelijk kopiëren en verspreiden en natuurlijk mag je me ook voor gek verklaren.

Een goede vriend van me die predikant is, doet dat en met hem heb ik de afspraak gemaakt dat we elkaar later, als we over-leden zijn, ontmoeten in café De Zevende Hemel om onder het genot van een biertje te kijken wie van ons gelijk had. Misschien hebben we dat allebei wel, of niet. Maar vast en zeker hebben ze er een trappist! Is het niet in De Zevende Hemel dan is het wel bij de buurman Au Vieux Han...

De kracht van Stilte, klik hier om naar onze Blog te gaan

Dit is één van de vele ervaringen die ik in de afgelopen jaren heb gehad. Andere belevingen zal ik op onze Blog publiceren. En als je dat wilt kun je daarop reageren en ik nodig je van harte uit om ook zelf je spirituele ervaringen te publiceren. Dan maken we er samen een prachtig naslagwerk van!

 

De Kracht van Stilte, Han Terneldeli - vertaler van boodschappen